V reportážní fotografii je zásadní informační hodnota. Snažím se zachytit fakta a zároveň do snímků dostat co nejvíce atmosféry a nálady. Být vždy na správném místě, ale nepřekážet. Zachytit hlavní dění i zákulisní život.

   Fotím kulturní, společenské a sportovní události. Dokumentuji firemní akce, večírky, konference, veletrhy a meetingy. Reportáže z hudebních a divadelní vystoupení. Klubové i soukromé párty.

    Snímky předávám vždy vytříděné a upravené.

Cena se odvíjí od celkového času, náročnosti a specifických přání klienta, proto je vždy individuální.

    Kontakt zde.    In reportage photography is essential informational value. I am trying to capture the facts and at the same time to get as many shots of the atmosphere and mood. Being always in the right place, but not to interfere. Capture the major events and backstage life.

   I take photos cultural, social and sporting events. I'm documenting corporate events, parties, conferences, trade fairs and meetings. I create images from musical and theatrical performances, clubs and private parties.

    I always give the images sorted and edited.

Price depends on the total time demands and specific wishes of the client, so it is always individual.

     Kontact here.

reportáž  párty  eventMistFoto.html

creative photographer

Stanislav MilataMistFoto.html
mailto:mistfoto@gmail.com?subject=event%20info
mailto:mistfoto@gmail.com?subject=Event%20popt%C3%A1vka